ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਮਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

Mycomputer.jpg

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਮਬਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਜੁਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੜ ਰਹੇ ਕਿਓਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕ ਮੁਮਕਿਨ ਚੋਣ ਹਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਭਾਗ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਨਾਏ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਹੋ।

ਸਮੱਗਰੀਸੋਧੋ

  1.   ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
  2.   ਅਸੈਮਬਲੀ
  3.   ਸਾਫਟਵੇਅਰ
  4.   ਓਵਰਕਲਾਕਿੰਗ
  5.   ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤਾ ਬਣਾਉਣਾ
  6.   ਸਿੱਟਾ


ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ